For fremmedspråklige:

All undervisning foregår på norsk, og det stilles store krav til at eleven kan kommunisere på norsk.
Opplæringen er basert på at eleven skal vurdere sin egen kompetanse gjennom hele opplæringsforløpet, dermed stilles det store krav til norsk språk. Dette gjelder både skriftlig og muntlig.

Elever som ikke kan kommunisere med lærer gjennom opplæringen vil bli avvist.

Ta kontakt

Adresse

Besøksadresse: Gml.Stangnesvei 2A

9409 Harstad

970 62 000

post@salberg.no