Om våre YSK grunnkurs for gods og persontransport

Vi gjennomfører våre Grunnkurs YSK i samarbeide med Lime Green Digital AS. Dette vil si at det gis mulighet for å gjennomføre deler av utdanningen via nettstudie.

Samling 1: Modul 1. Ukessamling ved skolen 

Modul 2 Denne delen tas som nettstudie

Modul 3 Denne delen tas som nettstudie

Samling 2: Modul 4 og teoretisk del Modul 5 Ukessamling ved skolen

 


En forutsetning for deltagelse er at du har gjennomført trinn 4 klasse C1 eller C  for gods eller D1 eller D for persontransport ved en godkjent trafikkskole

Det er krav til 90% oppmøte på kurset. Det tillates ikke fravær på kjøretreningen. Dersom du overstiger fraværgrensa, må du ta igjen tapt undervisning på et senere kurs.

Pris på kurs finner du i prislista.

Ta kontakt

Adresse

Besøksadresse: Gml.Stangnesvei 2A

9409 Harstad

970 62 000

post@salberg.no