Om våre YSK grunnkurs for gods.

Vi gjennomfører våre Grunnkurs YSK i samarbeide med Lime Green Digital AS. Dette vil si at det gis mulighet for å gjennomføre deler av utdanningen via nettstudie.

Samling 1: Modul 1. Ukessamling ved skolen 

Modul 2 Denne delen tas som nettstudie

Modul 3 Denne delen tas som nettstudie

Samling 2: Modul 4 og Modul 5 Ukessamling ved skolen

 


En forutsetning for deltagelse er at du har gjennomført trinn 4 klasse C1 eller C ved en godkjent trafikkskole

Ta kontakt

Adresse

Besøksadresse: Klubbholmen

9409 Harstad

970 62 000

skolepost@salberg.no